Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Informatie mantelzorg cafe 5 maart 2015

By on juni 2, 2015

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Alle zorg en ondersteuning voor personen onder de 18 jaar gaat naar de gemeenten.
In Steenbergen wordt deze uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Wie werken er bij het CJG?

De jeugdprofessionals:

  • Yvette v.d. Meij,
  • Sietske Backx,
  • Marinke Perdaems,
  • Imke van Geel,
  • Bianca Mouwen
  • Maryam Boulaayoun

Zij werken onder de overkoepelende organisatie SPRING

  • Antoinette Harteveld, coördinator CJG en jeugdverpleegkundige TWB 0-4 jaar
  • Anouk Jacobs jeugdverpleegkundige GGD 4-19 jaar
  • Frontoffice Vraagwijzer Monique Boot en Willemien Salomons.
  • Administratief medewerkster Kim Nuyen

Wat doen de jeugdprofessionals binnen de taken ven het CJG en uitvoering van de Jeugdwet.

Bereikbaarheidsdienst: Voor alle vragen betreffende jeugd en jongeren kunt u terecht.

PGB’s: Persoonsgebonden budget, zij maken volgens de regels van de jeugdwet de PGB’s in orde voor ouders/ verzorgers die al zorg ontvangen/ inzetten.

1 gezin 1 plan: Indien er een vraag binnen komt bij het CJG gaan de jeugdprofessionals in gesprek met de ouders om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de situatie aan te pakken, hierin wordt niet alleen gekeken naar die ene vraag of dat ene kind. Er wordt meteen gekeken of er meerdere vragen zijn en/of zaken die bijdragen aan de oplossing van de situatie.

Eigen Kracht: ook hier is eigen kracht en het zoeken naar oplossingen binnen het gezin de leidraad. Ouders houden de regie over de plannen en zijn nauw betrokken bij het opstellen en uitvoeren ervan.

Jeugdprof. koppeling B.O. 

Middels gezinsplan zorg samen met ouders inzetten ( kleine zorg aanbieders )

Hoe bereik je de ouders, jeugd en jongeren het beste om hen te ondersteunen in hun vragen?

Alle professionals die binnen de gemeente Steenbergen werken met jeugd en jongeren zijn verbonden aan het CJG.

De Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jaar

Posted in: Mantelzorg
Tagged: