Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Cursus Valpreventie/Veilig in en om uw huis

By on augustus 29, 2016

Iedereen woont tegenwoordig langer zelfstandig thuis ondanks toenemende fysieke beperkingen. Het is dus van belang dat u veilig woont om bijvoorbeeld onveilige situaties en het vallen te vermijden/voorkomen.

Door de samenwerking tussen tanteLouise, Havermans Paramedisch Centrum, de sportcoach van de gemeente Steenbergen en de SWOS is ook de tweede groep foto einde tweede groep juli 2016van de cursus Valpreventie succesvol afgesloten.

Alle deelnemers gaven aan dat zij zich nu zekerder voelen in en om het huis. Dit zal het risico op vallen, met alle gevolgen van dien, zeker verminderen.

Opmerkelijk was dat bij aanvang van de cursus er een deelnemer was, die niet meer zonder de steun van een rollator liep.  Tijdens de laatste bijeenkomst kwam zij zonder rollator de cursusruimte binnen gewandeld, een geweldig resultaat! Door middel van spierversterkende en evenwichtsoefeningen was haar conditie en zelfvertrouwen zoveel gegroeid, dat dit mogelijk was en zij dit ook aandurfde.
Na deze cursus gaan een drietal dames beginnen met Tai Chi lessen om de opgebouwde conditie en evenwicht te behouden en een aantal dames gaan verder in de fitnessgroep voor ouderen bij Havermans Paramedisch Centrum.

Er start in het najaar weer een nieuwe cursus Valpreventie van 8 bijeenkomsten. U kunt zich nu al aanmelden, zodat u zeker weet dat u mee kunt doen. De cursus wordt op vrijdagmorgen gegeven bij Havermans Paramedisch Centrum. Deze start om half 10 en duurt tot 11 uur.

Veilig in en om uw Huis

Naast de cursus Valpreventie zal ook ‘Veilig in en om het Huis’ van start gaan. In een gesprek en rondwandeling door uw huis en tuin krijgt u advies over het veiliger inrichten van uw huis.  Hierbij wordt er gekeken naar  onveilige- en valgevaarlijke situaties,  bv losliggende kleedjes, te weinig verlichting. Ook zal gekeken worden naar de mobiliteit en de wijze waarop u zich beweegt in uw huis en tuin. Eventueel wordt fysiotherapie aangeraden om te oefenen, hoe u bv de zogenaamde transfers (van bed naar toilet of uit de stoel opstaan) veiliger kunt maken, of er kan een ergotherapeut langskomen om te bekijken welke aanpassingen het beste zijn.

U kunt zich nu al aanmelden voor een check-up van de veiligheid in uw woning.

U hoeft niet ziek of fysiek beperkt te zijn om zich aan te melden, het gaat om bewustwording van uw eigen leef/woonomgeving, van de mogelijkheden die er zijn om met uw eventuele beperkingen om te gaan en de bewustwording dat u actief uw eigen gezondheid kunt beïnvloeden.

Voor meer informatie bel naar Tonnie Joxhorst, 0167-541137

 

Posted in: Nieuws