Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

MaatjesPlusProject brengt bijzondere mensen bij elkaar

By on oktober 5, 2017

Mensen, jong en oud, kunnen op sommige momenten in hun leven behoefte hebben aan een ‘Maatje’. Dit kan kortdurend zijn of voor langere tijd. Het gaat om mensen die (even) niet meer mee kunnen komen in onze maatschappij.
Oorzaken kunnen zeer divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ziekte, weinig sociale contacten, weinig vrijetijdsbesteding, psychische problemen of een verstandelijke beperking.

Wat is een maatje?

Een maatje is iemand met een warm hart. Iemand met een luisterend oor, praktisch ingesteld, oplossingsgericht en respectvol. Begrip en humor kunnen inzetten in het contact met de ander. Een maatje ziet de ander als gelijkwaardig en het persoonlijk contact staat centraal.

In de ondersteuning kan het gaan om bieden van emotionele steun, zoeken naar praktische oplossingen, hulp bij het zelfstandig wonen, aangaan van contacten en het ondernemen van activiteiten. Op veel momenten kan het ‘er zijn’, een spelletje doen of samen wandelen, al voldoende zijn om iemand vooruit te helpen.

Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn om zich in te zetten voor deze doelgroep, iemand die bereid is om te leren en zijn/haar grenzen goed kan bewaken. De tijdsinvestering zal ongeveer 2 uur (per maatjescontact) per week zijn.

Voordat u van start gaat krijgt u een cursus ‘op maat’ aangeboden die eind oktober/begin november 2017 gepland staat. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan gespreksvaardigheden, eigen grenzen stellen en eenzaamheidsproblematiek. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten en bijscholingen. U bent als vrijwilliger aangesloten bij Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS) waardoor u verzekerd bent tijdens de uitvoering van uw taak en er is reiskostenvergoeding. Tweemaal per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst om uw inzet specifiek te waarderen.

Spreekt dit u aan en wilt u graag iemand voor korte of langere tijd ondersteunen als maatje? Dan zijn we op zoek naar u!

Neem voor meer informatie contact op met Tonnie Joxhorst, coördinator MaatjesPlusProject Steenbergen, telefoonnummer: 0167-54 11 37 of e-mail: t.joxhorst@swo-stb.nl.

Dit project is een samenwerking tussen SWOS, SDW, GGZWNB, WijZijn Traverse Groep, Steunpunt Mantelzorg en het Vrijwilligers Informatie Punt Steenbergen.

Posted in: Mantelzorg, Nieuws