Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

De SWOS

Missie:

“ het bevorderen en behouden van het welzijn en de zelfstandigheid van senioren en mensen met een beperking in hun eigen omgeving”.

Doelstellingen:

  • Alle diensten en activiteiten zijn gericht om senioren en mensen met een beperking actief te laten deelnemen aan de samenleving. Dit geldt zowel voor de klanten / deelnemers als ook onze vrijwilligers.

  • Onze diensten zijn ontwikkeld om te ondersteunen in de dagelijkse praktijk, de behoeften van de klanten en richten zich op behoud van eigen regie en zelfstandigheid.

  • Dankzij de inzet van de professionals en vrijwillige medewerkers en vrijwilligers wordt met onze diensten snel ingesprongen op de behoefte van de klanten. Wij kennen de omgeving/situatie, onze klanten en hun geschiedenis.

  • Het leveren van ondersteuning in welke vorm dan ook is maatwerk en sluit aan bij de klant, vrijwilliger en de situatie.

  • SWOS werkt samen met zorg- en welzijnsorganisaties om vragen en problemen van de doelgroep aan te pakken.