Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Persoonalarmering

U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.  Maar tegelijkertijd zoekt u ook veiligheid, want wat als u plotseling iets overkomt, een ongelukje of ziekte, terwijl u alleen thuis bent?

Dan kan Personenalarmering een oplossing zijn. Personen alarmering wordt aangeboden door TWB, in samenwerking met Focus Cura, zij bieden de alarmering aan onder ‘cAlarm’.

SWOS geeft hierover uitleg en informatie middels een intake gesprek. Hierbij worden ook de kosten van een Personenalarmering, de werkwijze van TWB/FocusCura uitgelegd. Mocht u een aansluiting willen dan zorgen wij voor de aanmelding bij TWB / FocusCura.

Aan het informatie / intakegesprek zitten geen kosten verbonden.

Hoe werkt de Personenalarmering?

Indien de hulpvrager om wat voor reden dan ook van oordeel is dat er iemand dient te komen, maakt hij via het draagzendertje alarm. Hiermee wordt de alarmtelefoon geactiveerd. Bij de alarmcentrale ‘Sensire’ komt het alarm binnen. Tevens komt er ook een spraak-luister verbinding tot stand. De centralist informeert naar de reden van het alarmeren via een spraak-luisterverbinding op het alarmapparaat. De centralist  stelt gerust en neemt contact op met de mantelzorger, of een verpleegkundige van TWB. Hij informeert hen over de alarmoproep en verzoekt om naar de hulpvrager te gaan en daar ter plaatse de noodzakelijke hulp verder te regelen.

Indien de centralist niet met de hulpvrager kan spreken, omdat deze niet binnen het spreekbereik van het toestel is of omdat de hulpvrager niet tot spreken in staat is, zullen de hulpverleners en/of mantelzorgers benaderd worden om polshoogte te gaan nemen en ter plaatse de noodzakelijke hulp in gang te zetten.

Is uw de alarmoproep ernstig b.v. bij een dreigend hartinfarct of CVA, zal de centralist  eerst 112 bellen en vervolgens de mantelzorger of het MVT die voor de toegang tot de woning kunnen zorgen.

Er zijn twee vormen van Personenalarmering

Bij sociale alarmering zorgt de centrale dat de mantelzorgers (naasten van de hulpvrager) worden ingeschakeld. Zij dienen over een huissleutel van de hulpvrager te beschikken. Om voor sociale alarmering in aanmerking te komen, zijn er 3 mantelzorgers noodzakelijk.

Als de mantelzorgers op een gegeven moment niet bereikbaar zijn fungeert de politie, als achtervang. Dit om er voor te zorgen dat toch de nodige hulp wordt verleend.

Bij professionele alarmering zorgt de centrale ervoor dat, bij het maken van een alarm, een verpleegkundige van TWB wordt gewaarschuwd.