Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Boodschappendienst

SWOS_button

Gemakkelijk en gezellig! 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen ondanks toenemende fysieke beperkingen. Het zelfstandig boodschappen doen kan hierbij een probleem worden. Het tillen van tassen, vervoer van en naar de supermarkt, dit allemaal alleen doen kan lastig zijn. Het kan ook zijn dat iemand voor een kortere periode b.v. na een operatie hulp nodig heeft.

Om ouderen en mensen met een beperking hierin te ondersteunen verzorgt Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen de Boodschappendienst.

De vrijwilligers van de boodschappendienst komen 1 x per week bij u thuis om te helpen met de boodschappen. Dit volgens de afspraken die u zelf met de vrijwilliger maakt.

Hoe werkt de Boodschappendienst?

Na uw aanmelding komt de coördinator bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Hierin wordt besproken op welke wijze de dienst het meest bij uw behoefte past. De coördinator zoekt dan bij de beschikbare vrijwilligers, wie het beste kan voldoen aan de wensen.

Vervolgens wordt er een kennismakingsafspraak gemaakt waarbij de klant, vrijwilliger en coördinator aanwezig zijn. Als beide partijen overeenkomen om te starten worden er afspraken gemaakt. Na ca. 2 maanden volgt een evaluatie en kunnen afspraken bijgesteld worden. Tussentijds kunt u voor vragen en/of opmerkingen altijd contact opnemen met de coördinator.

Wie kan gebruik maken van de Boodschappendienst?

1. Indien u een aanmelding doet bij Vraagwijzer omdat u hulp nodig heeft, wordt in een gesprek met de Wmo consulent gekeken naar uw mogelijkheden en wordt de boodschappendienst als voorliggende voorziening aangeboden.

2. Als u reeds hulp vanuit de Wmo ontvangt, huishoudelijk of begeleiding, maar voorheen de boodschappen zelf deed of door een ander liet doen. Dan kunt u contact opnemen met de boodschappendienst en zich aanmelden.

In 2015 hoeven de mensen die hiervan gebruik maken geen eigen bijdrage te betalen.

3. Ouderen en mensen met een beperking die graag hulp hebben bij de boodschappen, maar geen indicatie hebben vanuit de Wmo, kunnen lid worden van de Boodschappendienst. Het kan hierbij gaan om het sociale aspect, iemand om de boodschappen mee te doen. Maar ook om de boodschappen met meer gemak in huis te krijgen.

Indien u lid wordt betaalt u per automatische machtiging € 7,50 per maand.

Wilt u gebruik maken van deze dienst of meer informatie neem contact op met de coördinator

Joyce Joosen.