Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Informatie en Advies

Huishoudelijke Hulp Toelage

De Huishoudelijke Hulp Toelage ofwel HHT wordt in 2017 voortgezet, zoals deze in 2015 is ingezet. De gemeente Steenbergen komt u tegemoet bij het inkopen van ( extra) huishoudelijke ondersteuning.
Lees in ondestaande brieven meer hierover.

Brief Huishoudelijke Hulp Toelage

Overzicht gecontracteerde aanbieders HHT