Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Mantelzorgwaardering

Verborgen mantelzorgers in Steenbergen?

Gepubliceerd op: 03 februari 2017

Uit cijfers blijkt dat er een grote groep ‘verborgen’ mantelzorgers in Nederland is. Bijvoorbeeld jongeren die voor een zieke ouder, zus of broer zorgen. Dertigers en veertigers die de zorg hebben voor hun ouder wordende ouders of zieke vrienden. Lang niet iedereen ziet zichzelf als mantelzorger. Ook in de gemeente Steenbergen bestaat een groep mantelzorgers die niet bekend is bij de gemeente of het lokale steunpunt voor mantelzorgers. De organisaties komen graag met hen in contact. Om in gesprek te gaan met hen of zij behoefte aan ondersteuning hebben, maar ook om hen te bedanken voor hun inzet.

Wanneer bent u mantelzorger?

De zorg voor naaste(n) is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende kennis, uw chronisch zieke partner of uw kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking. U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis.

Behoefte aan ondersteuning?

Hoewel mantelzorg vaak vanzelfsprekend is, is de zorg voor een naaste niet altijd even gemakkelijk. Het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen biedt mantelzorgers ondersteuning. Denk hierbij aan hulp bij vragen in de persoonlijke situatie, inzet van een vrijwilliger in de thuissituatie, workshops en trainingen om vaardigheden en kennis te vergroten, ontspanning en ontmoetingsactiviteiten, informatieavonden en nieuwsbrieven gericht op mantelzorgers. U kunt direct contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen via telefoonnummer 0167-541137.

Waardering voor uw inzet

De gemeente Steenbergen en het Steunpunt Mantelzorg waarderen de inzet van mantelzorgers enorm. Als blijk van waardering delen de organisaties de waarderingspas ‘Samen in Steenbergen’ uit. Een grote groep mantelzorgers heeft eind 2016 deze pas ontvangen, omdat zij als mantelzorger geregistreerd staan bij het Steunpunt. Als u zich voor 31 maart 2017 registreert als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg, dan ontvangt u alsnog de waardering over 2016. Registreren kan via de speciale website www.sameninsteenbergen.nl. Uw gegevens worden via de website voor registratie doorgestuurd naar het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen. Wilt u liever niet via internet uw aanvraag doen, of bent u niet in het bezit van een computer, dan kunt u ook terecht bij Steunpunt Mantelzorg Steenbergen, Fabrieksdijk 6, Steenbergen.